Leasing to jedna z najpopularniejszych i najbardziej korzystnych form finansowania pojazdów ponieważ stanowi doskonałe narzędzie służące optymalizacji podatkowej oraz przynosi korzystne efekty w zakresie rozliczania podatku VAT. Przedsiębiorcy korzystając z leasingu są w stanie szybciej się rozwijać, modernizować swoją flotę i na bieżąco wykorzystywać nowe technologie, co pozwala na skuteczne konkurowanie z innymi firmami. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych korzyści jakie wynikają dla przedsiębiorcy z tytułu zawarcia umowy leasingu:

  • korzyści podatkowe polegające przede wszystkim na obniżeniu podstawy opodatkowania poprzez zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wpłaty początkowej, miesięcznych rat, wykupu i wydatków związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu
  • możliwość rozłożenia podatku VAT od sumy płatności leasingowych na raty w leasingu operacyjnym
  • możliwość odliczania całego podatku VAT od rat leasingowych w przypadku leasingu operacyjnego, z wyłączeniem szczególnych przepisów dotyczących samochodów osobowych
  • duża elastyczność wynikająca z możliwości kształtowania i dostosowywania przez przedsiębiorcę wysokości i struktury zobowiązań leasingowych do swojej obecnej sytuacji finansowej poprzez określenie wysokości wpłaty własnej, okresu trwania umowy oraz wysokości wykupu
  • uproszczona i szybka procedura przyznania leasingu w porównaniu do kredytu udzielanego przez banki co wynika z faktu, że właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres umowy jest Interlease
  • łatwiejszy dostęp do uzyskania finansowania dla małych firm rozpoczynających działalność gospodarczą
  • mniejsza ilość ustanawianych zabezpieczeń w umowach leasingu w porównaniu do umów kredytowych. Standardowym zabezpieczeniem w ofercie Interlease jest kaucja zwrotna, w wysokości 2 miesięcznych czynszów brutto. Nie wymagamy innych zabezpieczeń m.in. weksli.
  • poprawa płynności finansowej przedsiębiorcy ponieważ spłata rat leasingowych dokonywana jest z bieżących przychodów, wynikających z eksploatacji danego przedmiotu leasingu
  • oszczędność czasu – Interlease jako właściciel przedmiotu leasingu odpowiada za większość formalności związanych z posiadaniem pojazdu m.in.. zakup, rejestrację, ubezpieczenie

 

Wróć do listy