Leasing operacyjny samochodu nadal korzystniejszy niż zakup?

W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, która weszła w życie z początkiem 2019 r., ograniczono rozliczanie w kosztach podatkowych wydatków na opłaty leasingowe od droższych samochodów osobowych. Mimo to, dobrze skonstruowana umowa leasingu, nadal wydaje się być korzystniejszym rozwiązaniem aniżeli zwykły zakup pojazdu.

Przypomnijmy, z początkiem tego roku wyłączone zostały z kosztów podatkowych opłaty wynikające z umowy leasingu samochodów osobowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu będącego przedmiotem tej umowy.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji podkreślano, że do końca 2018 r. korzystanie przez podatników z umów leasingu samochodów stanowiło preferencję w stosunku do samego zakupu auta. Preferencja ta miała charakter wielopłaszczyznowy jako, że z jednej strony szybciej było można rozliczyć koszty nabycia samochodu przez przedsiębiorcę, z drugiej w pełni rozliczyć te koszty na gruncie podatku dochodowego.
Po stronie leasingobiorcy nie obowiązywał bowiem w tym zakresie limit odnoszący się do wartości samochodu osobowego. W przypadku droższych samochodów zatem leasing był lepszy od zakupu – gdzie ograniczono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych jedynie do pewnego limitu. W 2019 r. zarówno do rozpoznawania w kosztach odpisów amortyzacyjnych, jak i rat leasingowych, obowiązuje taki sam limit.
Projektodawcy zmian wskazywali tutaj na konieczność zrównania zasad podatkowego rozliczania korzystania z samochodów osobowych, niezależnie od tytułu prawnego, na podstawie którego rozliczenie takie następuje.

Wydaje się jednak, że dobrze sporządzona umowa leasingu operacyjnego nadal będzie korzystniejsza podatkowo niż zakup. Podatnik bowiem najpierw może ująć w kosztach podatkowych wartość opłat leasingowych w kwocie 150.000 zł, a po wykupie samochodu z leasingu zaliczyć go do środków trwałych i amortyzować. Do amortyzacji tej będzie miał zastosowanie nowy limit w wysokości 150.000 zł. Dzięki takiemu podwójnemu limitowi podatnik zatem będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych znacznie wyższą kwotę, niż wskazane wyżej 150.000 zł.
Oszczędności na podatku nie będą tutaj wprawdzie tak duże, jak w przypadku stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r., niemniej nadal leasing może być wykorzystywany jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Wróć do listy