FAQ

W przypadku zdecydowanej większości ofert InterLease klientem może zostać osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego.

Tak, osoba fizyczna może być stroną umowy zarówno wynajmu średnio jak i długoterminowego.

W przypadku podmiotów gospodarczych niezbędny jest wpis do CEIDG lub aktualny wpis do KRS. Przydatne są także dokumenty finansowe za aktualny i poprzedni rok.
W przypadku osób fizycznych wystarczą 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

Proces zawarcia i realizacji umowy składa się z poniższych etapów:
- wybór przez klienta przedmiotu oraz formy finansowania
- złożenie przez klienta zapytania o ofertę np. poprzez formularz kontaktowy
- akceptacja przez klienta jednej z ofert Interlease i przedstawienie wymaganych dokumentów do analizy
- po pozytywnej decyzji ze strony partnera InterLease podpisanie umowy bezpośrednio u partnera InterLease świadczącego usługę
- wpłata przez klienta ewentualnych zabezpieczeń do umowy oraz ewentualnej opłaty wstępnej
- po prawidłowym podpisaniu umowy i dokonaniu przez klienta wszystkich wymaganych wpłat, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez dealera
- po otrzymaniu niezbędnych dokumentów od dealera partner Interlease rejestruje i ubezpiecza pojazd
- klient odbiera pojazd bezpośrednio od partnera InterLease świadczącego usługę

Wszystkie koszty związane z podstawową usługą zawierają się w umówionej miesięcznej stawce najmu / leasingu. Dodatkowe koszty mogą wynikać z zamówionych dodatkowych usług np., transportu pojazdu D2D, usługi monitoringu itp.

W poszczególnych przypadkach do zawieranej umowy najmu / leasingu przez partnera InterLease wymagany jest depozyt zwrotny równowartości 1 lub 2 czynszów miesięcznych brutto. Po zamknięciu kontraktu, zwrocie pojazdu i rozliczeniu wszystkich należności, depozyt jest zwracany przez partnera InterLease świadczącego usługę na konto klienta.

Najczęściej samochody odbierane są w autoryzowanych salonach, które realizują zamówienia. Za dodatkową opłatą możemy świadczyć usługę transportu D2D na terenie całej Europy.

Osoba będąca stroną umowy może dysponować pojazdem w dowolny sposób udostępniając go każdej osobie, która ma ważne prawo jazdy.

Tak, auta będące przedmiotem umowy mogą bezpłatnie wyjechać do krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Tak, ubezpieczenie pojazdów wchodzi w zakres świadczonej usługi.

Umowy długoterminowe zawierane są na okres od 24 do 60 miesięcy. Umowy wynajmu średnioterminowego zawierane są na okres od 1 do 24 miesięcy.

Tak, w indywidualnych przypadkach jest możliwe i wymaga rekalkulacji kontraktu (wydłużenie umowy) lub uregulowania opłaty administracyjnej (skrócenie kontraktu)

Wykup w umowie leasingu to wartość po jakiej klient może na zakończeniu kontraktu leasingu nabyć pojazd będący przedmiotem umowy od partnera Interlease świadczącego usługę, . Wartość wykupu, zwana również wartością rezydualną, jest ustalana przed zawarciem umowy leasingu i umożliwia wykupienie przez klienta pojazdu po zakończeniu umowy za cenę znacznie odbiegającą od wartości rynkowej.